Dusza to zagadnienie, które nurtuje ludzkość od samych początków istnienia. Praktycznie każda religia odnosi się do tego bytu i interpretuje go w myśl swoich zasad. Hinduizm należy do tego grona religii, według których dusza, w przeciwieństwie do ciała, jest nieśmiertelna. Dla jej wyznawców jedną z ważniejszych kwestii jest reinkarnacja, która nieodłącznie wiąże się z działaniem karmy. Jest to niewątpliwie jedna z najciekawszych koncepcji, które warto znać. Poniżej przedstawiamy jej podstawowe aspekty i wyjaśniamy, jak to jest, że będąc kotem, dusza może stać się człowiekiem.

Nieśmiertelność

Jak już wspomnieliśmy, dusza w hinduizmie jest nieśmiertelna a sami hindusi wierzą, że została stworzona na podobieństwo Boga. Dotyczy to nie tylko ludzi, ale także zwierząt, roślin oraz przedmiotów. Dusza nie jest jednak tak doskonała jak Bóg, więc, aby się z nim połączyć, zmuszona jest do przechodzenia kolejnych, coraz wyższych wcieleń – od przedmiotu do człowieka i jeszcze kilku wyższych. Wędrówka ta jest nazwana sansarą. Podczas niej duch porzuca ciało tak, jak zrzuca się brudną i zużytą odzież. „Przyodziewanie” nowego ciała to w hinduizmie reinkarnacja. Z kolei o tym, czy kolejne wcielenie okaże się lepsze decyduje dobra lub zła karma – dobre lub złe uczynki. Wyjście poza cykl kolejnych narodzin, czyli osiągnięcie doskonałości kończy moksza, czyli coś na podobieństwo oświecenia.

Karma

Jest to jedno z podstawowych pojęć pojawiających się w hinduizmie. Oznacza ono nieuchronność przeznaczenia człowieka w jego życiu. Według głównej idei, to właśnie czyny człowieka tworzą przyszłe doświadczenia przez co każdy jest odpowiedzialny za własne życie, cierpienie oraz szczęście jakie sprowadza nie tylko na siebie, ale również na innych. Właśnie stąd wzięło się popularne określenie, że „Karma wraca i prędzej czy później dosięgnie każdego”. Niektórzy Hindusi mówią również, że karma to zrobienie popełnienie uczynku, który należy dopracować lub uczynić coś dobrego w zamian. Oznacza to, że jest ona czasami traktowana jako kara.

W pismach hinduistycznych karma podzielona jest na trzy rodzaje: nagromadzoną, przynoszącą owoc i obecną. Obecna staje się przynoszącą owoc kiedy dane działanie zostanie dokonane. Z nagromadzonej jedynie niewielka część służy obecnemu życiu. Tak długo jak trwa gromadzenie pierwszej z nich, część będzie się zmieniać w przynoszącą owoc, która będzie konsumowana. Jakaś jej część będzie jednak zostawać prowadząc do śmierci i narodzin. Odradzająca się dusza nie może osiągnąć wyzwolenia (moksza) tak długo, jak nagromadzona karma pozostanie całkowicie niewyczerpana.

Karma jest bardzo silnie powiązana z reinkarnacją. To, jaki los spotka duszę w kolejnym wcieleniu jest uzależnione od jego poprzednich żywotów, a dokładniej od ilości dobrych i złych uczynków, jakie ma ona w swoim „dorobku”. Hindusi wierzą, że dzięki dobremu życiu oraz przede wszystkim przestrzeganiu zasad kastowości, można uniknąć ponownych narodzin lub przynajmniej odrodzić się w mniej bolesnym wcieleniu.

Karma a wolna wola

Zakłada się, że każdy człowiek posiada wolną wolę. W połączeniu z wiedzą, może on zatem podejmować świadome decyzje życiowe, zdając sobie sprawę z ich skutków – w tym także karmicznych. To założenie nie jest jednak poprawne. Człowiek już na etapie narodzin otrzymuje geny, których nie wybiera a później otrzymuje wychowanie od rodziców, którzy również nie są jego wyborem. Oznacza to, że człowiek posiada w podświadomości emocje i upodobania, na które właściwie nie ma wpływu a to właśnie one mają największy wpływ na podejmowane przez niego decyzje, a te z kolei warunkują kierunek, w jakim zmierza reinkarnacja.

Czy wiesz, że istnienie nieśmiertelnej duszy ludzkiej zostało potwierdzone przez naukowców?

Please follow and like us: