Na przestrzeni dziejów ludzkości każda z kolejnych filozofii starała się w logiczny sposób sformułować odpowiedź na pytanie ostateczne – co się dzieje po śmierci? Jedną z najbardziej powszechnych koncepcji, które przetrwały na świecie do dziś i dalej posiadają wielu zwolenników, jest chrześcijański koncept duszy. Jak – według chrześcijan – wygląda życie po śmierci i czym dokładnie jest dla nich dusza?

Co się dzieje po śmierci wedle koncepcji chrześcijańskiej?

Fundamentem chrześcijańskiej koncepcji duszy była teoria jednego z największych, starożytnych filozofów – Platona. Podobnie jak współczesna wiara chrześcijańska, opierała się ona na dualizmie – konkretniej oddzieleniu ciała człowieka od duszy.

Dualizm platoński, zakładał istnienie świata idei, z którego dusza człowieka przybywała na ziemię w momencie urodzin i do którego wracała po śmierci. Poznanie i świadomość, którego doświadczają ludzie przebywając na ziemi, są jedynie przebłyskami, pochodzącymi właśnie z tego świata. Zaznajomienie się z prawdą absolutną nie jest możliwe dla człowieka w trakcie jego śmiertelnego życia – poznaje on ją dopiero w chwili śmierci, gdy jego dusza wraca do doskonałego świata idei.

W filozofii Platona znajdziemy bardzo dużo odniesień, względem nawet współczesnej koncepcji duszy, na której opierają się chrześcijanie. Ich zdaniem, dusza człowieka jest nieśmiertelna – w przeciwieństwie do ciała. Mimo to, pozostaje ona jednak w ścisłej relacji z ciałem człowieka – jest bowiem elementem, który traktuje się jako przyczynę i zarazem źródło samoświadomości danej osoby.

Zdaniem chrześcijan, dusza jest tworem bezpośrednio wykreowanym przez jedynego Boga. To, co odróżnia koncepcję chrześcijan od filozofii platońskiej, jest teoria o pochodzeniu duszy. W chrześcijaństwie nie istnieje ona zanim nie powstanie również ciało człowieka, lecz jest tworzona równolegle do niego.

Późniejszy rozwój chrześcijaństwa rozwinął nieco bardziej relację duszy z ciałem człowieka, traktując je jako jedność, ściśle ze sobą powiązaną i zależną od siebie. Dusza odpowiada za rozumne istnienie człowieka, którego emanacją staje się ciało. W chwili śmierci człowiek jednak nie umiera – lecz następuje oddzielenie duszy od ciała. Dusza w koncepcji chrześcijańskiej jest nieśmiertelna. Zatem na pytanie ostateczne – co się dzieje po śmierci? Chrześcijanie odpowiadają, iż dusza ludzka opuszcza ciało i trafia do Królestwa Niebieskiego, w którym żyją wszystkie dusze, żyjące w harmonii z jedynym Bogiem.

Jak Kościół Katolicki przedstawia koncepcję duszy?

Dokładna interpretacja Kościoła Katolickiego w kwestii chrześcijańskiej koncepcji duszy, która ewoluowała na przestrzeni lat, przedstawia się następująco:

  • Osoba ludzka została stworzona na obraz Boży, jest zarazem istotą cielesną i duchową.
  • Mianem duszy, określa się często w Piśmie świętym samo życie człowieka lub całą osobę ludzką
  • „Dusza” sama w sobie oznacza zasadę duchową, zagnieżdżoną w człowieku
  • Ciało i dusza są tak ze sobą powiązane, iż dusza może zostać uznana za „formę” ciała
  • Każda dusza duchowa jest tworem mającym swoje źródło u samego Boga i jest nieśmiertelna, nie ginie więc po jej oddzieleniu się od ciała w chwili śmierci, lecz ponownie połączy się z ciałem, gdy nastąpi dzień ostatecznego zmartwychwstania
Please follow and like us: